Lid worden

Lid worden


Het lidgeld bedraagt: €95

--> voor 2de lid van het gezin: €75.00

--> voor 3de lid van het gezin: €70.00


Wie aansluit in:

september betaalt €40.00*

oktober betaalt €35.00*

november betaalt €30.00*

december betaalt €25.00*

(lid tot eind december)


NOOT:

Men is maar lid na het doorgegeven van de persoongegevens en overschijving van het lidggeld.

BE15 9730 6175 9530

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lid worden van AC Blankenberge (2x proefdraaien)
 
 

INFO VERZEKERING


Lichamelijke ongevallen tijdens activiteiten die door de club worden georganiseerd. Ook op weg van en naar deze activiteiten geldt deze verzekering. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt iedere sportbeoefenaar die lichamelijke schade veroorzaakt aan derden tijdens clubactiviteiten. Er is nog een luik rechtsbijstand voorzien waarin de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging gewaarborgd zijn.

HET TOPPUNT VAN GERUSTHEID


...is in afwachting van een spoedig herstel op beide oren slapen dat de ongevalsaangifte snel, correct en volledig pijnloos zal afgehandeld worden. Hoe je jouw ongeval aangeeft, kies je zelf: op de snelle moderne manier via extranet of via het klassieke en tragere invulformulier. Zo gaat het in zijn werk: 

VIA FORMULIER


 1. Eerst vullen het slachtoffer en de behandelende geneesheer het aangifteformulier in.
 2. Laat de clubbestuurder het eventueel vervolledigen en stuur het binnen de 8 dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem of via e-mail naar verzekeringen@sportateam.be.
 3. Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias. Het kan dus zijn dat het een week duurt eer het formulier van Sporta naar Ethias gaat. Die wachttijd heb je niet als je via Extranet gaat.
 4. Het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias.
 5. Ethias stuurt op haar beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer. Daarop staan een dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest. Aangiftes via formulier kan je niet online consulteren.
 6. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis... naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel terug en maakt een verschilstaat op ('Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen').
 7. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
 8. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.  

VIA EXTRANET


 1. De clubbestuurder logt in via mijn beheer,  klikt in de clubomgeving door naar de menu ‘Verzekering’ – 'Nieuwe Aangifte’ en volgt de stappen die daar staan.
 2. Sporta zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias. Op datzelfde moment ontvang je van Sporta een bevestigingsbrief met dossiernummer van Ethias en de verder te doorlopen stappen. Vanaf dat moment kan de clubbestuurder de verwerkte aangifte via extranet consulteren. Als er een e-mailadres van het slachtoffer in Mijn Beheer staat, ontvangt hij of zij de bevestigingsbrief ook per mail.
 3. Zodra de bevestigingsbrief aangekomen is, kan je het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer) opsturen naar Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt of doormailen schadebeheer@ethias.be. Vermeld zeker je dossiernummer!
 4. Bezit Ethias het geneeskundig getuigschrift, dan bezorgt Ethias het slachtoffer een brief met het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
 5. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis … naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten terug en maakt een verschilstaat op ('Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen').
 6. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
 7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.